Uitvoeringsverordening (EU) 2020/750 van de Commissie van 5 juni 2020 tot vaststelling van een procedure voor de verlenging van de in Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2447 vastgestelde overgangsperiode voor de toepassing van het systeem van geregistreerde exporteurs in sommige begunstigde landen van het stelsel van algemene preferenties