Uitvoeringsverordening (EU) nr. 822/2014 van de Commissie van 28 juli 2014 houdende afwijking van Verordening (EEG) nr. 2454/93 wat betreft de oorsprongsregels van het schema van algemene tariefpreferenties voor in Cambodja vervaardigde rijwielen bij het gebruik van rijwielonderdelen van oorsprong uit Maleisië in het kader van cumulatie