Schriftelijke vraag E-2837/04 van Josu Ortuondo Larrea (ALDE) aan de Commissie. Financieringsmiddelen per inwoner in de programmeringsperiode van de Structuurfondsen 2007-2013