Besluit (EU) 2019/2245 van de Raad van 19 december 2019 betreffende het namens de Europese Unie in te nemen standpunt in het bij de Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Moldavië, anderzijds, opgerichte Associatiecomité in zijn samenstelling voor handelsvraagstukken wat betreft de actualisering van bijlage XV (Afschaffing van douanerechten) bij de overeenkomst