ETA:n sekakomitean päätös N:o 56/1999, tehty 30 päivänä huhtikuuta 1999, ETA-sopimuksen pöytäkirjan liitteen XIII (Liikenne) muuttamisesta