Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 56/1999 van 30 april 1999 tot wijziging van bijlage XIII (Vervoer) bij de EER-overeenkomst