Poziția (UE) nr. 1/2015 a Consiliului în primă lectură în vederea adoptării unei directive a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 96/53/CE a Consiliului de stabilire, pentru anumite vehicule rutiere care circulă în interiorul Comunității, a dimensiunilor maxime autorizate în traficul național și internațional și a greutății maxime autorizate în traficul internațional Adoptată de Consiliu la 16 octombrie 2014 Text cu relevanță pentru SEE