Neuvoston ensimmäisessä käsittelyssä vahvistama kanta (EU) N:o 1/2015 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi tiettyjen yhteisössä liikkuvien tieliikenteen ajoneuvojen suurimmista kansallisessa ja kansainvälisessä liikenteessä sallituista mitoista ja suurimmista kansainvälisessä liikenteessä sallituista painoista annetun neuvoston direktiivin 96/53/EY muuttamisesta Neuvosto hyväksynyt 16 päivänä lokakuuta 2014 ETA:n kannalta merkityksellinen teksti