Schriftelijke vraag E-3226/10 van Theodoros Skylakakis (PPE) aan de Commissie. Oplossing van het chronische probleem van de productiviteitskloof tussen de VS en Europa via de opheffing van de hindernissen voor het betreden van innovatieve markten