Andra ändringen av EESK:s arbetsordning, antagen vid plenarsessionen den 31 mars 2004