Toinen muutos Euroopan talous- ja sosiaalikomitean työjärjestykseen, hyväksytty täysistunnossa 31 päivänä maaliskuuta 2004