Schriftelijke vraag nr. 870/89 van de heer Jaak Vandemeulebroucke aan de Commissie van de Europese Gemeenschappen. Verenigbaarheid van een gedifferentieerd parkeertarief op basis van de herkomst van de automobilist met het communautaire gelijkheidsbeginsel en het vrije verkeer binnen de Gemeenschap