Samenvatting van de besluiten van de Europese Commissie betreffende een autorisatie voor gebruik van chroomtrioxide overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad (Clariant Produkte (Deutschland) GmbH) (Bekendgemaakt overeenkomstig artikel 64, lid 9, van Verordening (EG) nr. 1907/2006) (Voor de EER relevante tekst.)