Geconsolideerde versie van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie#DERDE DEEL - HET BELEID EN INTERN OPTREDEN VAN DE UNIE#TITEL V - DE RUIMTE VAN VRIJHEID, VEILIGHEID EN RECHT#Hoofdstuk 1 - Algemene bepalingen#Artikel 75(oud artikel 60 VEG)