Nõukogu otsus (EL) 2015/2361, 16. detsember 2015, millega nimetatakse ametisse Regioonide Komitee Itaalia liige ja Itaalia asendusliige