Schriftelijke vraag E-4176/10 Ramon Tremosa i Balcells (ALDE) aan de Commissie. Aanwijzing van speciale vogelbeschermingszones op particulier terrein, gebied van Canal Segarra-Garrigues (Spanje) — rechten en plichten van de Europese burgers