Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak M.9396 — CapMan/CBRE/Norled) — Voor de vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak (Voor de EER relevante tekst.)