ARREST VAN HET HOF (Tweede Kamer) van 15 januari 1998 in zaak C-125/96 (verzoek om een prejudiciële beslissing van het Hessische Finanzgericht, Kassel): H. Simon tegen Hauptzollamt Frankfurt am Main (Extra heffing op melk - Vervaldag - Artikel 15, lid 4, van Verordening (EEG) nr. 1546/88 - Begrip "eventueel verschuldigde heffing")