Verordening (EG) nr. 2034/2005 van de Commissie van 14 december 2005 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit