Pisemne zapytanie E-3197/06 skierowane przez: Georgiosa Karatzaferisa (IND/DEM) do Komisji. finansowania prac remontowych w klasztorach