Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, C 166, 15 juni 2000