Γραπτή ερώτηση αριθ. 2807/87 του κ Michael Hindley προς την Επιτροπή Θέμα: Εγκαταστάσεις της Βρετανικής Εταιρείας Πυρηνικών Καυσίμων (BNFL) στο Sellafield