Kesko/Commissie TITJUR Arrest van het Gerecht van eerste aanleg (Tweede kamer - uitgebreid) van 15 december 1999. # Kesko Oy tegen Commissie van de Europese Gemeenschappen. # Controle op concentraties - Beroep tot nietigverklaring - Ontvankelijkheid - Voorwerp van geschil - Bevoegdheid van Commissie op grond van artikel 22, lid 3, van verordening (EEG) nr. 4064/89 - Gevolg voor handel tussen lidstaten - Ontstaan van machtspositie. # Zaak T-22/97.