Schriftelijke vraag E-2344/04 van Cristiana Muscardini (UEN) aan de Raad. Inreisverbod in Libië voor Italiaanse staatsburgers