Zaak T-13/05: Beroep, op 7 januari 2004 ingesteld door Castell del Remei, S.L. tegen Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen)