SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 2533/98 van Graham MATHER aan de Commissie. Uitgaven voor voorlichtingscampagnes van de Commissie