Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak nr. COMP/M.3676 — Warburg/Providence/Telcordia) — Zaak die in aanmerking kan komen voor een vereenvoudigde procedureVoor de EER relevante tekst