Verordening (EG) nr. 413/2008 van de Commissie van 8 mei 2008 tot wijziging en rectificatie van Verordening (EG) nr. 27/2008 houdende opening en vaststelling van de wijze van beheer van bepaalde jaarlijkse tariefcontingenten voor bepaalde producten van GN-code 0714 van oorsprong uit andere derde landen dan Thailand