Komisjoni määrus (EÜ) nr 413/2008, 8. mai 2008 , millega muudetakse ja parandatakse määrust (EÜ) nr 27/2008 CN-koodi 0714 alla kuuluvate teatavatest kolmandatest riikidest, välja arvatud Tai Kuningriigist pärit teatavate toodete iga-aastaste tariifikvootide avamise ja nende haldamise osas