Kommissionens forordning (EF) nr. 413/2008 af 8. maj 2008 om ændring og berigtigelse af forordning (EF) nr. 27/2008 om åbning og forvaltning af årlige toldkontingenter for produkter henhørende under KN-kode 0714 med oprindelse i tredjelande, undtagen Thailand