Nařízení Komise (ES) č. 413/2008 ze dne 8. května 2008 , kterým se mění a opravuje nařízení (ES) č. 27/2008 o otevření a správě některých ročních celních kvót pro produkty kódu KN 0714 pocházející z některých třetích zemí kromě Thajska