Регламент (ЕО) № 413/2008 на Комисията от 8 май 2008 година за изменение и поправка на Регламент (ЕО) № 27/2008 относно откриването и управлението на някои годишни тарифни квоти за продукти, включени в код по КН 0714 с произход от някои трети страни с изключение на Тайланд