KOMUNIKACIJA KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU, EUROPSKOM VIJEĆU I VIJEĆU „Inkubator HERA: preduhitrimo opasnost od novih varijanti koronavirusa”