RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN ÅRSRAPPORT 2019 OM TILLÄMPNING AV SUBSIDIARITETS- OCH PROPORTIONALITETSPRINCIPERNA OCH OM FÖRBINDELSERNA MED DE NATIONELLA PARLAMENTEN