Staat van ontvangsten en uitgaven van het Uitvoerend Agentschap voor consumenten, gezondheid, landbouw en voeding voor het begrotingsjaar 2020 — Gewijzigde begroting nr. 2 2020/C 407/14