Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1283/2014 z  2. decembra 2014 , ktorým sa po revíznom prešetrovaní pred uplynutím platnosti podľa článku 11 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 1225/2009 ukladá konečné antidumpingové clo na dovoz určitých rúrových a potrubných tvaroviek zo železa alebo z ocele s pôvodom v Kórejskej republike a Malajzii