Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1283/2014 της Επιτροπής, της 2ας Δεκεμβρίου 2014 , για την επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές ορισμένων εξαρτημάτων σωληνώσεων, από σίδηρο ή χάλυβα, καταγωγής Δημοκρατίας της Κορέας και Μαλαισίας μετά από επανεξέταση ενόψει λήξης της ισχύος των μέτρων σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1225/2009 του Συμβουλίου