Návrh SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o minimálnej úrovni prípravy námorníkov (kodifikované znenie)