Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI privind nivelul minim de formare a navigatorilor (codificare)