Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI merenkulkijoiden vähimmäiskoulutuksesta (kodifikaatio)