Zaak C-398/13 P: Arrest van het Hof (Vijfde kamer) van 3 september 2015 — Inuit Tapiriit e.a./Europese Commissie, Europees Parlement, Raad van de Europese Unie [Hogere voorziening — Verordening (EU) nr. 737/2010 — Verordening houdende uitvoeringsbepalingen van verordening (EG) nr. 1007/2009 — Handel in zeehondenproducten — Beperkingen op de invoer en het in de handel brengen van die producten — Geldigheid — Rechtsgrondslag — Artikel 95 EG — Handvest van de grondrechten van de Europese Unie — Artikel 17 — Verklaring van de Verenigde Naties inzake de Rechten van Inheemse Volkeren — Artikel 19]