Staat van ontvangsten en uitgaven van het Uitvoerend Agentschap voor gezondheid en consumenten voor het begrotingsjaar 2009