Predlog SKLEPA SVETA o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa v Skupnem svetu, ustanovljenem na podlagi Sporazuma o gospodarskem partnerstvu med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter državami SADC, ki izvajajo SGP, na drugi strani, v povezavi s sprejetjem Poslovnika za izogibanje sporom in njihovo reševanje ter Kodeksa ravnanja za arbitre in mediatorje