Propunere de DECIZIE A CONSILIULUI privind poziția care urmează să fie adoptată în numele Uniunii Europene în cadrul Consiliului mixt instituit în temeiul Acordului de parteneriat economic între Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și statele părți la APE din SADC, pe de altă parte, în ceea ce privește adoptarea Regulamentului de procedură pentru prevenirea și soluționarea litigiilor și a Codului de conduită al arbitrilor și mediatorilor