Proposta għal DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL dwar il-pożizzjoni li għandha tittieħed f’isem l-Unjoni Ewropea fil-Kunsill Konġunt imwaqqaf mill-Ftehim ta’ Sħubija Ekonomika bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha, minn naħa, u l-Istati SADC EPA min-naħa l-oħra, b’rabta mal-adozzjoni prevista tar-Regoli ta’ Proċedura għal Evitar u Soluzzjoni Tat-Tilwim u l-Kodiċi ta’ Kondotta għall-Arbitri u l-Medjaturi