Priekšlikums - PADOMES LĒMUMS par nostāju, kas Eiropas Savienības vārdā jāieņem Apvienotajā padomē, kura izveidota saskaņā ar ekonomisko partnerattiecību nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un DAK EPN valstīm, no otras puses, attiecībā uz Strīdu novēršanas un izšķiršanas reglamenta un Šķīrējtiesnešu un mediatoru rīcības kodeksa pieņemšanu