Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS seisukoha kohta, mis võetakse liidu nimel ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt SADC majanduspartnerluslepingu riikide vahelise majanduspartnerluslepingu alusel loodud ühisnõukogus seoses vaidluste lahendamise ja vältimise puhul järgitava töökorra ning vahekohtunike ja vahendajate tegevusjuhendi vastuvõtmisega