KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE perusoikeus-, tasa-arvo- ja kansalaisuusohjelman 2014–2020 toteuttamisen väliarvioinnista