Državna pomoč – Italija – Državna pomoč št. SA.33083 (2012/C) (ex 2012/NN) & SA.35083 (2012/C) (ex 2012/NN) – Zmanjšanje davkov in prispevkov zaradi naravnih nesreč ter zmanjšanje davkov in prispevkov zaradi potresa v regiji Abruzzo v letu 2009 (vsi sektorji razen kmetijstva) – Poziv k predložitvi pripomb na podlagi člena 108(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije Besedilo velja za EGP