Valtiontuki – Italia – Valtiontuki N:o SA.33083 (2012/C) (ex 2012/NN) & SA.35083 (2012/C) (ex 2012/NN) – Luonnonmullistuksiin liittyvät verojen ja maksujen alennukset sekä Abruzzon vuoden 2009 maanjäristykseen liittyvät verojen ja maksujen alennukset (kaikki alat maataloutta lukuun ottamatta) – Kehotus huomautusten esittämiseen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 108 artiklan 2 kohdan mukaisesti ETA:n kannalta merkityksellinen teksti